CHRISTMAS SALE atlaides līdz -50% | Apskatīt »

Elektroniskās tirdzniecības noteikumi

www.etuo.lv

I. Vispārīgs

Interneta Veikalu, kas pieejams vietnē www.etuo.lv, pārvalda etuo Global sp. z o.o., ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań (Polija), PVN maksātāja kods: 7812035133, KRS: 0000969695, Regon: 521902920: e-pasts [email protected] (Pārdevējs).

Pircējs – persona, kas iegādājusies preces E-veikalā. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka viņš atbilst šajā punktā norādītajām prasībām, kas izvirzītas E-veikala pircējiem. Tiesības iegādāties preces E-veikalā ir:

 • rīcībspējīgām, 18 gadu vecumu sasniegušām vai likumu kārtībā līdz pilngadībai pilnīgu rīcībspēju ieguvušām fiziskām personām, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;
 • nepilngadīgām personām vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kurām ir vecāku vai aizbildņu atļauja;
 • juridiskām personām.
 • Pirkšanas un pārdošanas līgums (tālāk – Līgums) – sastādīts preču pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju, ko veido Pircēja iesniegts un Pārdevēja apstiprināts preču pasūtījums un Pircēja apstiprināti noteikumi.

  Šie noteikumi ir Līguma, kas sastādīts starp Pircēju un Pārdevēju, saistoša un neatņemama daļa. Tie iepazīstina Pircēju ar E-veikala preču pirkšanas un pārdošanas nosacījumiem, kā arī nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, kas saistīti ar preču pirkšanu, pārdošanu, preču apmaksas nosacījumiem, preču piegādes un izsniegšanas kārtību, Līgumslēdzēju atbildību un citiem nosacījumiem, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu E-veikalā.

  Pircējs pirms pasūtījuma apstiprināšanas E-veikalā iepazīstas ar visiem Noteikumiem un piekrišanu tiem apstiprina, atzīmējot ķeksīti “esmu iepazinies un piekrītu e-veikala noteikumiem”. Pircējam, kurš nav iepazinies un nepiekrīt Noteikumiem vai to daļai, vai kurš nesniedz personas datu to minimālajā apjomā, lai varētu noslēgt Līgumu, nevar veikt pasūtījumu. Apstiprinātie Noteikumi ir saistošs dokuments abiem Līgumslēdzējiem.

  Pārdevējam ir tiesības mainīt, labot un (vai) papildināt Noteikumus, jauno Noteikumu redakciju publicējot interneta vietnē www.etuo.lv . Jaunā Noteikumu redakcija tiek piemērota pirkšanas un pārdošanas darījumiem, ko veic pēc Noteikumu publicēšanas vietnē www.etuo.lv .

  Visi produktu attēli ir ilustratīvi.

  II. Elektroniskie Pakalpojumi

  Pārdevējs ar Interneta Veikala starpniecību Klientiem bez maksas sniedz šādus Elektroniskos Pakalpojumus:

 • Konta izveide un uzturēšana;
 • Jaunumu biļetens.
 • Konta izmantošana ir iespējama pēc visu turpmāko soļu izpildes no Klienta puses:

 • reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas un šo Noteikumu apstiprināšanas;
 • noklikšķināšanas uz taustiņa „Reģistrēties”.
 • Konts tiek nodrošināts bez maksas uz nenoteiktu laiku. Klients jebkurā brīdī bez iemesla noradīšanas var dzēst Kontu, nosūtot Pārdevējam pieprasījumu uz e-pasta adresi: [email protected] .

  Pēc etuo.lv biļetena abonēšanas jūsu e-pasts tiks pievienots mūsu abonentu datu bāzei. Kamēr jūsu e-pasts ir iekļauts šajā datu bāzē, mēs varēsim jums nosūtīt biļetenus. Jūs vienmēr varat atteikties no abonēšanas un noņemt savu e-pastu no šīs datu bāzes, noklikšķinot uz saites "atteikties no abonēšanas", kas tiek parādīta biļetena apakšā, vai rakstot mums e-pastu [email protected].

  III. Preču pasūtīšana, Līguma stāšanās spēkā

  Preču un pakalpojumu cenas, kas redzamas E-veikalā un pasūtījumā, tiek norādītas EUR (eiro), ieskaitot tajā brīdī pēc tiesību aktiem spēkā esošo PVN (pievienotās vērtības nodokļa) lielumu.

  Produktu cenas ir norādītas zem produktiem interneta veikalā. Cenai tiek pievienota maksa par preču piegādi, ja vien maksājot par precēm nav norādīta cita informācija. Maksa par preču piegādi ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida.

  Piegādes maksa pircējam tiek norādīta aizpildot visu informāciju, kas saistīta ar pirkumu.

  Pircējs var pasūtīt / iegādāties preces šādos veidos:

 • Reģistrējoties kā jauns lietotājs, www.etuo.lv tiešsaistes veikalā vai pieteicies uz sava vārda, ja viņš jau iepriekš bija reģistrējies.
 • Bez reģistrācijas, pēc nepieciešamās informācijas aizpildīšanas.
 • Pircējam attiecīgajos Pārdevēja sniegtajos informācijas laukos ir jānorāda pircēja personas dati, kas nepieciešami preču pasūtījuma pienācīgai izpildei: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

  Lai iegādātos interneta veikalā pieejamos izstrādājumus, iepirkumu grozā jāpievieno vēlamie produkti. Lai veiktu pasūtījumu, aizpildiet nepieciešamos datu laukus un atlasiet atbilstošo produkta piegādes veidu.

  Iepirkumu grozā ir iespējams mainīt produktus un daudzumus, kā arī izņemt produktus no iepirkumu groza, pirms esat veicis pasūtījuma apmaksu.

  Pircējs attiecīgajos E-veikalā sniegtajos informācijas laukos ieraksta precīzu un nemaldinošu informāciju par sevi, kas Pārdevējam nepieciešama precīzai tālākai pasūtījuma izpildei.

  Pircējs ir atbildīgs par www.etuo.lv pasūtījuma veidlapā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas no veidlapā sniegto datu maldīguma vai neprecizitātes.

  Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo tiešsaistes veikalu.

  Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izveidojot preču grozu e-veikalā, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar Pārdevēja noteikumiem, noklikšķinājis uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu" / "Pirkt un maksāt". Tajā pašā brīdī pārdevējs apstiprina pircēja pasūtījumu ar nosacījumu, ka visa informācija ir aizpildīta pareizi.

  Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts e-veikalā.

  Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pasūtījuma veidlapā.

  IV. Pircēja tiesības/ Pircēja pienākumi

  Pircējam ir tiesības iepirkties E-veikalā, ievērojot Noteikumu kārtību.

  Vadoties pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma.

  Vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Noteikumu IX. punkta nosacījumiem, Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ.

  Pircējam ir arī citas tiesības, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Noteikumi un Privātuma politika.

  Pircējam ir laicīgi jāsamaksā par precēm un preču piegādi (ja tiek piemērota preču piegādes maksa), kā arī jāpieņem preces Noteikumos noteiktajā kārtībā.

  Pircējs apņemas nodrošināt savu pieejas datu konfidencialitāti un neizpaust tos trešajām personām, kā arī nodrošināt, ka nekādas trešās personas neizmantos pieejas datus Pārdevēja preču pasūtīšanai un iegādei. Pircējs, izmantojot E-veikalu, apņemas nepārkāpt trešo personu intereses un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

  Pircējam reģistrācijas un pasūtījuma iesniegšanas formās ir jāsniedz pilnīga, izsmeļoša un pareiza informācija par sevi, kura Pārdevējam ir nepieciešama Līguma izpildei. Ja, aizpildot reģistrācijas vai pasūtījuma iesniegšanas formas, Pircējs iesniedz neprecīzus, kļūdainus vai maldinošus personas datus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, anulēt Pircēja reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot Pircēja iespējas lietot E-veikalu. Ja Pircēja reģistrācijas vai pasūtīšanas formās norādītie personas dati mainās, Pircējam tie nekavējoties jāatjauno, pretējā gadījumā Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas Pārdevējam sniegtās neprecīzās un (vai) neaktuālās kontaktinformācijas dēļ.

  Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu un veikt citas obligātās darbības preču saņemšanai. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai norādīt citu personu, kura pieņems preces. Informāciju par personu, kura Pircēja uzdevumā pieņems preces, Pircējs norāda, aizpildot pasūtījuma iesniegšanas formu.

  Pircējam ir jāveic citas saistības, kas paredzētas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, Noteikumos un Privātuma politikā.

  V. Pārdevēja tiesības/ Pārdevēja pienākumi

  Pārdevējam ir tiesības apturēt, mainīt un izbeigt konkrētu E-veikala funkciju vai tā daļu darbību, mainīt esošo elementu izvietojumu, mainīt pārdodamo preču vai pakalpojumu sniegšanas apjomu vai veidu, apturēt, izbeigt preču vai pakalpojumu vai to daļu sniegšanu.

  Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju lietot E-veikalu vai atcelt Pircēja reģistrāciju Kontā, ja Pircējs mēģina kaitēt E-veikala darbības stabilitātei, drošībai vai pārkāpj savas saistības.

  Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs laicīgi nesamaksā par precēm vai atsakās maksāt preču piegādes vai saņemšanas laikā.

  Pārdevējam ir arī citas tiesības, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Noteikumi un Privātuma politika.

  Pārdevējs apņemas saskaņā ar Noteikumiem un citiem Pārdevēja dokumentos noteiktajiem nosacījumiem radīt Pircējam iespēju izmantot E-veikala sniegtos pakalpojumus.

  Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personas datiem, apstrādāt Pircēja personas datus tikai Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikai saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi pēc Noteikumu VII punkta nosacījumiem.

  Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ, piemēram, preču trūkums noliktavā, garāki par paredzēto preču piegādes termiņi un tamlīdzīgi, nespēj piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt līdzvērtīgu vai ar savām īpašībām pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt šo līdzvērtīgo vai ar savām īpašībām līdzīgāko preci, Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 3 (triju) darba dienu laikā, ja apmaksa jau ir veikta.

  Pārdevējs apņemas veikt citus pienākumus, kas viņam ir izvirzīti Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  VI. Apmaksas veidi

  Pircējs par nopirktajām precēm var norēķināties vienā no šiem veidiem:

 • Ar bankas pārskaitījumu.
 • ar bankas karti preču piegādes/saņemšanas brīdī.
 • skaidrā naudā preču piegādes/saņemšanas brīdī.
 • Izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu vai elektroniskos banku pakalpojumus. Izvēloties šo norēķināšanās veidu un apstiprinot pasūtījumu, Pircējs tiek novirzīts uz elektronisko maksājumu sistēmu vai elektroniskajiem banku pakalpojumiem, kur viņš veic
 • maksājumu tajā pašā dienā, kurā iesniedz pasūtījumu.
  -PayPal
  -PayU
  -GooglePay i ApplePay (PayU)
  -Pay-by-link (Montonio)
  -Revolut (Montonio)
  Izvēloties šo apmaksas veidu, atbildība par datu drošību gulstas uz elektroniskās maksājumu sistēmas īpašnieku, jo visas naudas operācijas notiek elektroniskās maksājumu sistēmas īpašnieku sistēmās.
 • Sastādot līgumu, Pircējs piekrīt, ka preču pirkšanas dokumenti (PVN faktūrrēķini) Pircējam tiks iesniegti elektroniskā veidā uz Pircēja reģistrācijas vai pasūtījuma iesniegšanas formā norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma izpildes.

  VII. Piegāde

  Interneta veikals piegādā produktus Latvijas teritorijā.

  Interneta veikala produkti tiek piegādāti Pircēja izvēlētā veidā.

  Piegādes izmaksas sedz Pircējs, un atbilstošā informācija par cenu tiek parādīta blakus nosūtīšanas veidam.

  Pārdevējs pasūtījumus sūta 1-2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas un apmaksas.

  Preču piegādei Pārdevējs izmanto kurjeru uzņēmumu sniegtos pakalpojumus.

 • Latvijas Pasts - Kurjers
 • Venipak - Kurjers
 • Venipak - Pickup punkti
 • Venipak - Pakomāti
 • Preču piegādes laikā Pircējam vai viņa norādītajai personai, kura ir pilnvarota saņemt preces, kopā ar kurjeru jāpārbauda sūtījuma stāvoklis.

  Ja Pircējs preces nesaņem noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, bet Pircējs nav samaksājis par precēm, tad tādas preces tiek atdotas Pārdevējam, bet pasūtījums tiek anulēts. Pircējam, kas ir atteicies no Līguma, ir jāatlīdzina Pārdevējam preču atdošanas izdevumi, t. i., preču piegādes maksa.

  VIII. Atteikuma Tiesības

  Patērētājs var izmantot likumiskās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma 14 dienu laikā bez iemesla norādīšanas, skaitot no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi Produktu valdījumā.

  Papildus iepriekš noteiktajam Patērētājs var vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma no 15. līdz 30. dienai (skaitot no šīs daļas 1. punktā noteiktā atskaites punkta) („Paplašinātā atteikuma tiesība”).

  Lai ievērotu termiņu, ir pietiekami, ja Klients iesniedz Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no Pirkuma līguma pirms termiņa iztecēšanas. Patērētājs ir tiesīgs iesniegt jebkādu paziņojumu, kurā informē par vienpusēju atkāpšanos no Pirkuma līguma. Paziņojums par vienpusēju atkāpšanos no Pirkuma līguma var tikt iesniegts: [email protected] .

  Pārdevējs apstiprina atteikuma pieteikuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu Pircējam.

  Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Patērētāja paziņojums par atteikumu saņemšanas, atmaksā Patērētājam viņa veiktos maksājumus, ieskaitot Produkta piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radās, ja Klients ir izvēlējies citu piegādes veidu, nevis lētāko, parasto piegādes veidu, kas pieejams Interneta Veikalā). Ja Pārdevējs nav piedāvājis pats saņemt Produktu no Patērētāja, Pārdevējs var aizturēt no Patērētāja saņemtā maksājuma atmaksu līdz brīdim, kad tas ir saņēmis Produktu atpakaļ vai Patērētājs ir iesniedzis pierādījumus par Produkta nosūtīšanu atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.

  Ja Patērētājs ir izmantojis likumiskās atteikuma tiesības, Pārdevējs atmaksā Patērētāja veiktos maksājumus, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kādu ir izmantojis Patērētājs, ja vien Patērētājs nav skaidri piekritis citam atmaksas veidam. Gadījumā, ja atmaksu nav iespējams veikt, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kādu ir izmantojis Patērētājs, jo Pārdevējs vairs neatbalsta konkrētu maksāšanas veidu, Pārdevējs veic atmaksu, izmantojot tādu maksāšanas veidu, kas pēc iespējas precīzāk atbilst tā maksāšanas veida īpašībām, kuru iepriekš ir izmantojis Patērētājs. Ja Patērētājs izmanto paplašinātās atkāpšanās tiesības, Pārdevējs var atmaksāt izdevumus, izmantojot Pārdevēja norādīto maksājuma veidu.

  Patērētājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma dienas, nosūta Produktu Pārdevējam vai nodod to Pārdevēja pilnvarotai personai, ja vien Pārdevējs nav ierosinājis, ka Produktu paņems pats. Patērētājs var atgriezt preci uz adresi:

  Paxy – etuo, Pulko g. 96 (LP Express DEPO), 62133 Alytus(Lietuva)

  Lūgums pēc iespējas pievienot Produkta iegādes apliecinājumu.

  Ja Patērētājs izmanto likumiskās atteikuma tiesības, Patērētājs ir atbildīgs par jebkādu Produkta vērtības samazinājumu, kas radies Produkta lietošanas rezultātā, kas pārsniedz Produkta rakstura, īpašību un darbības noteikšanai nepieciešamo lietošanas veidu.

  XI. Sūdzības par produktu / Neatbilstošas kvalitātes preču atdošanas un maiņas nosacījumi

  Atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru Produkta piegādes dienā esošu neatbilstību, kas atklājas 2 gadu laikā no Produkta piegādes dienas

  Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Klientam tādu Produktu, kurš atbilst Pirkuma līguma noteikumiem.

  Preces, ko Pārdevējs piedāvā iegādāties, ir piemērotā kvalitātē (preču īpašības atbilst preces aprakstam), ja:

 • prece atbilst Pārdevēja E-veikalā sniegtajam aprakstam un tai ir tādas īpašības kā precei, ko Pārdevējs bija sniedzis kā paraugu vai modeli preces reklāmā;
 • prece ir piemērota tādai lietošanai, kādā tāda veida preces parasti tiek lietotas;
 • prece atbilst kvalitātes rādītajiem, kuri parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un uz kuriem Pircējs var pamatoti cerēt, vadoties pēc preces rakstura un ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski pieejamajiem paziņojumiem, tajā skaitā reklāmām un marķējumam par konkrētajām preces īpašībām.
 • Ja Pircējam ir pārdota Līguma noteikumiem neatbilstoša prece, pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs novērš pārdotās preces neatbilstību līguma noteikumiem vai arī preci apmaina pret tādu, ar kuru ir nodrošināta preču atbilstība līguma noteikumiem, šajos

  Noteikumos un patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  Ja Pārdevējs nenovērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai neapmaina to pret citu preci, Pircējs ir tiesīgs Pārdevējam prasīt, lai Pārdevējs samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

  Ja konstatējama preces neatbilstība Līguma noteikumiem, , Pārdevējs apņemas pieņemt šādu preci par saviem līdzekļiem un ar savu transportu vai arī atlīdzināt Pircējam neatbilstošās preces atdošanas izdevumus. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci Pircējs var atdot Pārdevēja (Paxy – etuo, Pulko g. 96 (LP Express DEPO), 62133 Alytus(Lietuva).

  Pārdevējs atmaksā Pircējam naudu ne ātrāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc tam, kad prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā. Pircējam visa samaksātā summa Pārdevējam ir jāatmaksā ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs par naudas atmaksāšanas veidu un kārtību vienojas citādi.

  Gadījumā, ja Produkta pārmērīgas lietošanas dēļ zūd Produkta vērtība, Pārdevējs novērtē Produkta vērtības zudumu, ņemot vērā katra atsevišķa gadījuma objektīvos kritērijus, un informē par to Klientu.

  Pārdevējs neatbild par Produkta neatbilstību attiecībā uz Produktiemšādā tvērumā:

 • piemērotība mērķiem, kādiem šāda veida produkti parasti tiek izmantoti, ņemot vērā spēkā esošus tiesību aktus, tehniskos standartus vai labas prakses;
 • Produkta esamība norādītajā daudzumā un tādu īpašību un izpildījuma, (tostarp ilgizturības funkcionalitātes, saderības un drošības) esamība, kāds ir tipisks šāda veida produktiem, un kādu Patērētājs var pamatoti sagaidīt;
 • piegāde kopā ar piederumiem , iepakojumu un pamācībām, kuras Patērētājs var saprātīgi sagaidīt;
 • produkts ir tāda pašā kvalitātē kā paraugs vai piemērs, kuru Pārdevējs darīja pieejamu Patērētājam pirms Pirkuma līguma noslēgšanas, un tas atbilst šāda parauga vai piemēra aprakstam;
 • ja Klients ne vēlāk kā Pirkuma līguma noslēgšanas brīdī ir skaidri piekritis tam, ka Produktam nav konkrētas īpašības
 • Ja Pircējs un Pārdevējs nespēj panākt vienošanos par strīdu, Pircējam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā: https://www.ptac.gov.lv/ Patērētāju strīdu risināšanas komiteja ir kompetenta risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas. Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldē strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības patērētāju strīdu izšķiršanas vietnē: https://ec.europa.eu/ .

  Ja nepiekrīt Komisijas lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Pircēja atrašanās vietas apgabaltiesā.

  X. Atbildība

  Pircējs ir pilnīgi atbildīgs par savām darbībām E-veikalā un tā reģistrācijas formās iesniegto datu pareizību. Ja Pircējs iesniedz kļūdainus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas rodas šī iemesla dēļ.

  Pircējs pilnīgi atbild par savu pieejas datu nodošanu trešajām personām un sekām, kas rodas šī iemesla dēļ.

  Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un savām saistībām, nebija iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut gan tāda iespēja viņam tika dota.

  XI. Personas Datu Apstrāde

  Personas datu galvenais apstrādātājs ir etuo Global sp. z o.o., ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań (Polija), PVN maksātāja kods: 7812035133, KRS: 0000969695, Regon: 521902920: e-pasts [email protected].

  Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

  Kontrolieris vāc šādus personas datus: vārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese, bankas rekvizīti. Dati tiek izmantoti pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai Pircējam. Pārdevējs pārsūta personas datus uzņēmumiem, kas sniedz transporta pakalpojumus preču piegādes nolūkā.

  Personas dati, kas tiek iegūti klientam iegādājoties preci interneta veikalā, tiek aizsargāti un apstrādāti kā konfidenciāla informācija. Datu komunikācija starp klientu un bankām ir šifrēta. Datu apstrādātājam nav piekļuves klienta konfidenciālai bankas un maksājumu kartes informācijai. Pārzinis neatklāj trešām personām datus, kas tam kļuvuši zināmi.

  XII. Nobeiguma noteikumi

  Šie Noteikumi ir izveidoti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  Attiecībām, kas izriet uz šo Noteikumu pamata, tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.

  Visi strīdi, kas radušies šo Noteikumu izpildes dēļ, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.